FR

Bekijk de foto's van dit project op onze facebook pagina
Download een pdf-versie van deze casestudy


Tevreden klanten zijn belangrijk voor ons. Maar leerlingen en leraars die baat hebben bij onze oplossingen zijn nog belangrijker! Ons motto is immers “Lifelong learning is fun!”. In deze rubriek laten we klanten met mooie projecten aan het woord. Deze keer stelden we enkele vragen aan Yves Theyskens, onderdirecteur van Montfortcollege in Rotselaar.

Kunt u mij wat vertellen over de maatschappelijk pedagogische visie van de school?
De woorden ‘maatschappelijk’ en ‘pedagogisch’ zijn vrij geladen woorden. Als ik bekijk hoe wij als school een eigen visie ontwikkelen, speelt het participatieve karakter een erg belangrijke rol. Op deze school zijn leerlingen namelijk medeverantwoordelijken. De leerlingen staan in voor hun eigen vorming; ze bepalen zelf wat ze al dan niet gaan opnemen. Dit uit zich bijvoorbeeld in onze leerlingenraad waarbij ongeveer 1/3 van onze leerlingen actief betrokken is. Daarbij komen nog eens de pastorale-, milieuen sportraad waarvoor de leerlingen zich kunnen inzetten. Onze school beschikt verder nog over een feestraad en een technisch team. Het aanbod is ruim waardoor iedereen zijn talenten kan ontplooien. Het lesgeven blijft natuurlijk de prioriteit, maar de kans die de leerlingen daarnaast hebben om zich hier te ontwikkelen, is zeker zo belangrijk. Door de leerlingen uit te nodigen te participeren in allerlei raden die een rechtstreekse invloed hebben op het schoolgebeuren, voorkomt u heel wat problemen.
    Loungeruimte


Als school ontwikkelden jullie een Open Leercentrum. Hoe ondersteunt de nieuwe infrastructuur van dit centrum deze visie?
Wanneer we kiezen om de leerlingen voor een stuk te laten instaan voor hun eigen vorming, moeten we natuurlijk ook zien dat we de middelen hiervoor ter beschikking stellen. We kunnen de leerlingen pas laten chillen, sporten of studeren wanneer we over de juiste infrastructuur beschikken. Gezien we nu studeer- en ontspanningsruimtes, laptops en printers hebben, komen we de leerlingen op alle vlakken tegemoet. Zo kan er onder andere gestudeerd worden voor of na de lesuren, kunnen er computers geleend worden en kunnen er taken geprint worden.

 

Open leercentrum     Doordat we al deze middelen aanbieden, vragen we de ouders ook niet hun huisregels aan te passen. Wanneer de computer bijvoorbeeld een week niet gebruikt mag worden, om welke reden dan ook, zal het schoolwerk die regel niet doorbreken. De leerlingen kunnen gewoon op school terecht om de nodige research te verrichten of taken af te werken. Bovendien staat er in de richtlijnen naar de leerkrachten toe dat er altijd een weekend moet plaatsvinden tussen het opgeven van een taak en het ontvangen ervan. Als u zo’n richtlijnen uitschrijft, moet u als school ook de infrastructuur bieden om uw visie te ondersteunen.

 

“Een klaslokaal zonder SMART Board zal in de toekomst ondenkbaar zijn!”

In welke maten ondersteunt het door u gekozen meubilair de vooropgestelde pedagogische doelstellingen?
De ruimte is een samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en het onderhoudspersoneel. De decoratie bijvoorbeeld, is allemaal van de leerlingen. De bewuste keuze van het meubilair en het samengaan ervan is voortgevloeid uit onze voorbeeldfunctie die we hebben naar de leerlingen toe. Wanneer wij wensen dat leerlingen materiaal leren respecteren, moeten we ook infrastructuur voorzien die een zekere waarde uitstraalt.


VANERUM zorgt voor het ontwerp, de uitwerking en de uitvoering van i3 leeromgevingen.
Wenst u meer informatie over onze diensten of wil u zelf deel uitmaken van onze referenties? Neem hier contact met ons op.